Zmiany wysokości stawek czynszu za wynajem boisk i pomieszczeń szkolnych.