Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 627070-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy.

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie 230.17.2019

SIWZ 230.17.2019

Załączniki 230.17.2019

Ogłoszenie nr 500290-N-2020 z dnia 2020-01-03 r.

Szkoła Podstawowa nr 18 w Olsztynie: dostawa mięsa i produktów mięsnych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie przy ul. Żytniej 71
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy.