Unijne

Informacje o projekcie: ERASMUS+ „Ponadprogramowi nauczyciele” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna.