Wpłat na obiady należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:

Bank: PKO Bank Polski S.A.

Nr konta: 03 1020 3541 0000 5602 0291 3325

W tytule wpłaty należy podać:

  1. Miesiąc i rok, na który są wykupione obiady,
  2. Imię i nazwisko dziecka, klasa, do której uczęszcza dziecko.

np. „Opłata za obiad Wrzesień 2019 r., Jan Nowak, kl. IV a”

KOSZT JEDNEGO OBIADU DUŻEGO -3,60 ZŁ ( klasa IV-VIII)

KOSZT JEDNEGO OBIADU MAŁEGO -3,20 ZŁ ( klasa I- III)

TERMIN WPŁAT NA OBIADY DO DNIA 02-03-2020 (  DO DNIA 02-03-2020 ZAKSIĘGOWANE NA NASZYM KONCIE)

OPŁATA ZA OBIADY NA MIESIĄC MARZEC 2020

OBIAD MAŁY ( KLASA I-III)- WYNOSI 70,40 zł (22 dni x 3,20zł)

OBIAD DUŻY ( KLASA IV- VIII )- WYNOSI 79,20 zł (22 dni x 3,60 zł)

Odpisy za obiady prosimy zgłaszać telefonicznie lub elektronicznie

tel: (89) 527 15 65 wew. 25 lub na adres: intendent@sp18.olsztyn.pl

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu  nieobecność ucznia -odpisy wstecz nie będą uwzględniane.

(pojedynczych dni nie odpisujemy)