Stołówka

UWAGA WPŁATY ZA OBIADY DOKONUJEMY WYŁĄCZNIE NA KONTO SZKOŁY 50 1030 1218 0000 0000 9042 2022
WPŁAT GOTÓWKOWYCH NIE PRZYJMUJEMY.

 

OPŁATA ZA OBIAD ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 WYNOSI:
Mały obiad – ( klasa I-III)-57,95 zł
Duży obiad – (klasa IV-VI)-64,60 zł

OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2016 WYNOSI:
Mały obiad – ( klasa I-III)- 61,00 zł
Duży obiad – ( klasa IV-VI)- 68,00 zł

OPŁATA ZA OBIAD ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016 WYNOSI:
Mały obiad – ( klasa I-III)- 48,80 zł
Duży obiad – ( klasa I-III) – 54,40 zł

 

Na wyżej podane konto wpłat dokonują tylko rodzice i opiekunowie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18.

Za uczniów Gimnazjum Nr 14 na konto podane na stronie internetowej Gimnazjum.

Obiady są wydawane na podstawie elektronicznej karty obiadowej.Karta wydawana jest jednorazowo przy pierwszej wpłacie.

Karta jest własnością szkoły i zabrania się jej podpisywania, dziurkowania oraz umieszczania jakichkolwiek znaków.

 

Zgubienie karty należy zgłosić do intendenta.

Telefon do intendenta: 89 5271565 w. 25.
Intendent: p. Joanna Pełkowska