SPPS

[vc_row][vc_column][vc_column_text]SPPS, czyli Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej to metoda wsparcia

dla dzieci mających problemy wynikające z zaburzeń przetwarzania słucho

wego (CAPD).

CAPD co to takiego? 

To nieprawidłowości w przetwarzaniu słuchowym nie wynikające

z zaburzeń poznawczych i językowych.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego nie stanowią odrębnej jednostki chorobowej, ale mogą być zespołem objawów, które wynikają z różnego typu zaburzeń
w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowego słuchu obwodowego.

Osoby z CAPD nie mają problemów ze słuchem (na poziomie ucha), tylko problemy w prawidłowej „obróbce, czy też interpretacji dźwięków(na poziomie nerwu słuchowego i mózgu), które ich ucho odbiera prawidłowo.

Objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego

Dzieci z trudnościami w przetwarzaniu informacji słuchowej mają słuch prawidłowy i inteligencję, jednakże obserwuje się, że:

 

 

  1. Mają problem ze skupieniem uwagi i zapamiętywaniem informacji przekazywanych ustnie,
  2. Mają problem z wykonywaniem wielostopniowych poleceń,
  3. Potrzebują więcej czasu na przetwarzanie usłyszanych informacji,
  4. Mogą mieć niższe osiągnięcia w nauce,
  5. Mogą mieć trudności językowe, artykulacyjne, uboższy zasób słownictwa,
  6. Mogą mieć trudności w czytaniu, pisaniu, nauką języków obcych, zapamiętywaniem krótkich tekstów, wierszyków, sekwencji.

Narzędzie do badania zaburzeń przetwarzania słuchowegow naszej szkole 

Platforma Badań Zmysłów to najnowsze urządzenie służące 

do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu, wzroku oraz

rehabilitacji słuchu i mowy u dzieci i młodzieży.

Zajęcia o charakterze terapeutycznym  zaburzeń przetwarzania słuchowego w szkole (SPPS)

SPPS to:

  1. Terapia muzyką, która stymuluje szlaki nerwowe prowadzące do mózgu- zwłaszcza obszary zajmujące się językiem,
  2. Relaksacja,
  3. Gry psychologiczne.

Program poprawia koncentrację, słyszenie i rozumienie języka, gdyż podnosi sprawność umiejętności służących uczeniu się. Obserwuje się także poprawę w zakresie czytania i pisania u dzieci, gdyż doskonali się umiejętność analizy struktury dźwiękowej słów.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]