Rekrutacja 2020/2021 – dotyczy przekazania informacji nt. osób przyjętych