Regulamin

REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ

W celu zapisania dziecka do klasy czwartej o profilu sportowym – piłka nożna, prosimy o wypełnienie załączonego podania i zwrot do sekretariatu do 20 marca 2020 r.