Prawo

Statut jest najważniejszym aktem prawa wewnętrznego, reguluje wszystkie obszary placówki i dotyczy jej organizacji i funkcjonowania. Statut szkoły określa m.in.: cele i zadania pracy dydaktyczno – wychowawczej, poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli, a także prawa i obowiązki ucznia.

Statut_2017_2018

zmiany w statucie od 1 września 2018