Pierwsze zajęcia lekcyjne w Szkole w Dajtkach odbyły się 6 kwietnia 1945 r. Ich pomysłodawczynią, jak i pierwszą organizatorką Szkoły była Pani Marta Wróblewska. Szkoła w Dajtkach była do końca 1965 r. szkołą wiejską. Pierwszym kierownikiem szkoły został Pan Augustyn Wesołek.

1 stycznia 1966 r. Dajtki stały się dzielnicą Olsztyna, a tym samym szkoła stała się szkołą miejską – otrzymała numer 18   i została Szkołą Podstawową Nr 18 w Olsztynie. Pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie został Pan Konrad Czapliński – stanowisko dyrektora powierzono mu 1 stycznia 1966 r. Wcześniej Pan Czapliński od 1 września 1958 r. piastował funkcję kierownika szkoły w Dajtkach.

W okresie od 1 września 1986 r. do 21 czerwca 1992 r. dyrektorem szkoły był Pan Ryszard Krzykowski.

 Historia_szkoły_1945_1992

Do września 1992 r. szkoła mieściła się w budynku przy ul. Żniwnej 5. We wrześniu 1992 r. Szkoła zmieniła swoją siedzibę i przeniosła się do nowego kompleksu szkolnego przy ulicy Żytniej 71.

Z dniem 22 czerwca 1992 r. obowiązki dyrektora szkoły objął Pan Marek Szter.

W 1995 r. odbyły się uroczyste obchody 50 – lecia działalności Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie, jako pierwszej powojennej szkoły polskiej na Warmii i Mazurach.

W 1999 r. reforma oświaty sprawiła, że szkoły podstawowe stały się szkołami sześcioklasowymi. W części budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 usytuowano nowo powstałe Gimnazjum Nr 14.

W 2005 r. odbyły się uroczyste obchody 60 – lecia Szkoły, połączone z nadaniem jej imienia oraz sztandaru (zdjęcia z uroczystości). Patronem Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie  został Orzeł Białylogo sp 18

Imię Orła Białego zostało nadane szkole Uchwałą Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 2005 r. Orzeł Biały znajduje się na sztandarze naszej szkoły. Również słowa hymnu szkoły nawiązują do Orła Białego, jako symbolu wolności i niepodległości narodu polskiego.

Sylwetka orła znajduje się także w logo szkoły.

Droga do wyboru patrona.

Dlaczego Orzeł Biały

Orzeł Biały na sztandarze szkoły

hymn

Od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. obowiązki dyrektora szkoły pełniła Pani Iwona Czapkiewicz, wieloletnia wicedyrektor szkoły.

Od 1 lipca 2007 r. dyrektorem szkoły jest Pani Marzenna Życzko.

W 2009 r. oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych, w tym pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, którego budowę zainicjował dyrektor  Marek Szter.

1 września 2017 r., w związku z reformą edukacji, Szkoła Podstawowa Nr 18 przejęła oddziały Gimnazjum Nr 14, stając się ośmioletnią szkołą podstawową.