Konferencja – „Od idei do działania. Miejsce szkoły w organizacji wolontariatu.”