• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Prawo i dokumenty w szkole
PDF Drukuj Email

Statut jest najwaniejszym aktem prawa wewntrznego, reguluje wszystkie obszary plastatutcwki i dotyczy jej organizacij i funkcjonowania. Statut szkoy okrela m.in.: cele i zadania pracy dydaktyczno - wychowawczej, poziom wyksztacenia, jaki szkoa zapewnia absolwentom, zakres kompetencji organw funkcjonujacych w szkole, zadania nauczycieli, a take prawa i obowizki ucznia.

Statut Szkoy Podstawowej Nr 18 im. Ora Biaego w Olsztynie.

Obwieszczenie o wprowadzeniu jednolitego tekstu Statutu Szkoy.

 


Menu witryny