• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
Dla uczniów
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Szczegy na temat zaj pozalekcyjnych 2017-18 w menu bocznym w zakadce "Uczniowie" "Zajcia pozalekcyjne"

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez   

Drugie zajcia grupy tanecznej dziewczt z klas szstych, odbyy si w plenerze:) Uczennice poegnay wakacje na play miejskiej.

 
10 Lat programu e-twinning PDF Drukuj Email
Wpisany przez   

7 maja witowalimy w naszej szkole dziesite urodziny programu e-Twinning. Z tej okazji uczniowie klas III a i III b przygotowali kolorowe plakaty, flagi pastw, w ktrych znajduj si nasze partnerskie szkoy oraz przepikn laurk z yczeniami. Od wrzenia 2015 r. chtni uczniowie klas trzecich regularnie uczszczaj na zajcia z projektu e-Twinning. Wsppracujemy midzy innymi ze szkoami z Turcji, otwy, Litwy i Hiszpanii. Podczas naszych spotka dzieci maj moliwo uywania jzyka angielskiego w praktyce, kontaktowania si ze swoimi rwienikami z innych krajw Europy, rozwijania umiejtnoci plastycznych i teatralnych. Projekty, ktre prowadzimy obecnie to ?Let?s play drama? , ?Sharing our lives? oraz ?Learn my language?.

Opiekunami grup s panie Joanna Michaowska-Stomma i Ewa Szymaska.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z obchodw 10-lecia projektu. 
PDF Drukuj Email

Zajcia specjalistyczne organizowane w miar potrzeby to:imagesca1cg5q1

  1. Zajcia korekcyjno - kompensacyjne, organizowane u uczniw, u ktrych stwierdzono specyficzne trudnoci w uczeniu si. Zajcia prowadz nauczyciele posiadajcy przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 5 uczniw.
  2. Zajcia logopedyczne, organizowane dla uczniw z zaburzeniami mowy, ktre powoduj zakcenia komunikacji jzykowej. Zajcia prowadz nauczyciele posiadajcy przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 4 dzieci.
  3. Zajcia socjoterapeutyczne oraz inne zajcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniw z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajcymi funkcjonowanie spoeczne. Liczba uczestnikw zaj wynosi do 10 uczniw.

O objciu dziecka zajciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoy, przy czym objcie ucznia tymi zajciami wymaga zgody rodzica.

 
plan lekcji PDF Drukuj Email

plan lekcji

 
Więcej artykułów…


Menu witryny

Przedszkole

Szkoa podstawowa