• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Erasmus+
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Konferencja p.t. ?Nauczyciel przyszoci? odbdzie si 25.05.2017r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Szkoy Podstawowej Nr 18

Program konferencji:

10:00 ? 10:30 Rejestracja uczestnikw

10:30 Otwarcie konferencji ?Nauczyciel przyszoci?

10:30 ? 10:45 Przedstawienie zaoe programu Erasmus + - mobilno edukacyjna

10:45 ? 11:30 Prezentacja realizacji projektu ?Nauczyciel przyszoci?

11:30 ? 11:45 Przerwa kawowa

11:45 ? 12:30 Lekcje otwarte:

 • Matematyka kl. VI sala 209
 • J. angielski kl. VI sala 210
 • J. angielski kl. I sala 117
 • W-F kl. III sala gimnastyczna

12:30 ? 13:00 Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Spotkanie z uczestnikami projektu.

 
Plan Realizacji Erasmus+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Przygotowanie jzykowo-kulturowe (wrzesie 2016- marzec 2017)

Uczestnicy projektu ?nauczyciele przyszoci? przez 7 miesicy przygotowywali si do wizyty w 14th Primary school of Acharnes w Grecji uczestniczc w kursie jzyka angielskiego i spotkaniach kulturowych. Nauczyciele te si ucz.

Wizyta przygotowawcza (grudzie 2017)

W grudniu odbya si wizyta przygotowawcza dwch przedstawicieli SP18 w Grecji, podczas ktrej omwiony zosta ponownie program, szczegowe elementy pobytu, kursw oraz wymiany dowiadcze. Wizyta przygotowawcza trwaa 2 dni i wyjechaa na ni Marzenna yczko- Dyrektor Szkoy Podstawowej Nr 18 w Olsztynie oraz Angelika Stawisiska ? koordynator projektu. Dziki spotkaniu przedstawiciele obu szk poznali si osobicie i ustalili termin oraz szczegowy pobyt mobilnoci kadry realizowany w ramach programu Erasmus+.

Mobilno kadry (Kwiecie 2017)

Nastaa wiosna i omioosobowa grupa nauczycieli Szkoy Podstawowej Nr 18 im. Ora Biaego w Olsztynie wyjechaa do stolicy Grecji poznawa inne formy nauczania. Program by bardzo obfity, gdy zakada 3 dni kursu oraz 4 dni obserwacji. Kadego dnia uczestnicy spotykali si wieczorem, eby podsumowa dzie i wycign wnioski dla szkoy.

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Nasza Szkoa rozpocza 2015 roku wspprac z 14th Primary school of Acharnes z Grecji, ktra zaowocowaa wspln realizacj projektu ?Nauczyciele przyszoci?. Projekt odpowiada na potrzeby nauczycieli i napotkane przez nich trudnoci w procesie edukacyjnym, a jego realizacja odbya si dziki dofinansowaniu ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Cele projektu to:

 • Dostosowanie organizacyjne szkoy do edukacji dzieci modszych, w tym szczeglnie szeciolatkw;
 • Zwikszenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoy w pracy z podrcznikiem rzdowym oraz uzupeniania wiedzy przez nowe metody i narzdzia edukacyjne;
 • Zwikszenie zastosowania przez kadr pedagogiczn nowych technologii w edukacji, szczeglnie TIK;
 • Rozwj kadry z zakresu edukacji midzykulturowej;
 • Otwarto kadry, szkoy i dzieci na wymian dowiadcze i wiedzy z innymi krajami Unii Europejskiej

Projekt od lipca 2016 do lipca 2017 zakada przygotowanie jzykowo-kulturowe, wizyt przygotowawcz oraz szkolenia poczone z wymian dowiadcze dla 8-osobowej grupy nauczycieli naszej szkoy w szkole greckiej. Dziki czemu nastpi wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, pojawiy si nowe pomysy do w pracy z dziemi modszymi oraz dla caej spoecznoci szkolnej przez realizacj tego projektu - mobilnoci kadry. Umoliwi to innym szkoom podstawowym z Olsztyna zapoznanie si z rezultatami projektu oraz daje moliwo szerszego wykorzystania i wymiany dowiadcze.

Zorganizowane, bowiem bd min. 4 otwarte lekcje z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejtnoci podczas mobilnoci kadry. Wszystkie informacje zostan rwnie umieszczone na stronach obu partnerw.

Jestemy otwart i nowoczesn szko!

Dziki realizacji projektu szkoa realizuje nastpujce cele z planu strategicznego organizacji:

 • Zwikszenie wiedzy z komunikacji midzynarodowej wrd nauczycieli i dzieci,
 • Zwikszenie umiejtno funkcjonowania we wspczesnym wiecie, w tym poszerzenie granic i otwarcie na Uni Europejsk
 • Umiejtno wyszukiwania i korzystania z informacji europejskiej
 • Umiejtno posugiwania si nowymi technologiami na skal europejsk
 • Przygotowanie do dalszej cieki edukacyjnej, w tym rwnie do ksztacenia w krajach UE,
 • Pobudzanie do poznawania wiata i naturalnych metod uczenia si.

Kadra wie, e jest to moliwe tylko wtedy gdy nauczyciel jest przygotowany do tych zmian i moe pobudza ciekawo dzieci. Celem w przyszoci jest przygotowanie uczniw do ycia w spoeczestwie informacyjnym, midzynarodowym, wic nauczyciele wszystkich przedmiotw powinni stwarza takie warunki, eby uczniowie nabywali umiejtnoci aby te nowoczesne technologie byy wykorzystywane w edukacji.

Realizacja projektu przyczynia si do rozwoju midzynarodowych umiejtnoci, ktre pomog ksztatowa postawy obywatelskie, poszanowania tradycji wasnych i innych oaz wasnej kultury i kultur innych krajw. Ponadto zadaniem szkoy jest te uczenie tolerancji, ciekawoci poznawczej, kreatywnoci, midzykulturowoci podejmowania inicjatyw oraz pracy zespoowej z rwienikami z Europy i wiata co take byo moliwe poprzez dziaania podjte w ramach projektu.

 


Menu witryny