• Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
Erasmus+
Konferencja Nauczyciel przyszłości - Erasmus+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Konferencja p.t. „Nauczyciel przyszłości” odbędzie się 25.05.2017r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Szkoły Podstawowej Nr 18

 

Program konferencji:

10:00 – 10:30           Rejestracja uczestników

10:30                       Otwarcie konferencji „Nauczyciel przyszłości”

10:30 – 10:45           Przedstawienie założeń programu Erasmus + - mobilność edukacyjna

10:45 – 11:30           Prezentacja realizacji projektu „Nauczyciel przyszłości”

11:30 – 11:45           Przerwa kawowa

11:45 – 12:30           Lekcje otwarte:

 • Matematyka   kl. VI        sala 209
 • J. angielski     kl. VI        sala 210
 • J. angielski     kl. I          sala 117
 • W-F              kl. III        sala gimnastyczna

12:30 – 13:00            Dyskusja. Podsumowanie konferencji. Spotkanie z uczestnikami projektu.

 
Plan Realizacji Erasmus+ PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

Przygotowanie językowo-kulturowe (wrzesień 2016- marzec 2017)

Uczestnicy projektu „nauczyciele przyszłości” przez 7 miesięcy przygotowywali się do wizyty w 14th Primary school of Acharnes w Grecji uczestnicząc w kursie języka angielskiego i spotkaniach kulturowych. Nauczyciele też się uczą.

Wizyta przygotowawcza (grudzień 2017)

W grudniu odbyła się wizyta przygotowawcza dwóch przedstawicieli SP18 w Grecji, podczas której omówiony został ponownie program, szczegółowe elementy pobytu, kursów oraz wymiany doświadczeń. Wizyta przygotowawcza trwała 2 dni i wyjechała na nią Marzenna Życzko- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie oraz Angelika Stawisińska – koordynator projektu. Dzięki spotkaniu przedstawiciele obu szkół poznali się osobiście i ustalili termin oraz szczegółowy pobyt mobilności kadry realizowany w ramach programu Erasmus+.

Mobilność kadry (Kwiecień 2017)

Nastała wiosna i ośmioosobowa grupa nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie wyjechała do stolicy Grecji poznawać inne formy nauczania. Program był bardzo obfity, gdyż zakładał 3 dni kursu oraz 4 dni obserwacji. Każdego dnia uczestnicy spotykali się wieczorem, żeby podsumować dzień i wyciągnąć wnioski dla szkoły.

 
Szkoła w programie Erasmus + PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator   

 

Nasza Szkoła rozpoczęła 2015 roku współpracę z 14th Primary school of Acharnes z Grecji, która zaowocowała wspólną realizacją projektu „Nauczyciele przyszłości”. Projekt odpowiada na potrzeby nauczycieli i napotkane przez nich trudności w procesie edukacyjnym, a jego realizacja odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Cele projektu to:

 • Dostosowanie organizacyjne szkoły do edukacji dzieci młodszych, w tym szczególnie sześciolatków;
 • Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej szkoły w pracy z podręcznikiem rządowym oraz uzupełniania wiedzy przez nowe metody i narzędzia edukacyjne;
 • Zwiększenie zastosowania przez kadrę pedagogiczną nowych technologii w edukacji, szczególnie TIK;
 • Rozwój kadry z zakresu edukacji międzykulturowej;
 • Otwartość kadry, szkoły i dzieci na wymianę doświadczeń i wiedzy z innymi krajami Unii Europejskiej

 

Projekt od lipca 2016 do lipca 2017 zakładał przygotowanie językowo-kulturowe, wizytę przygotowawczą oraz szkolenia połączone z wymianą doświadczeń dla 8-osobowej grupy nauczycieli naszej szkoły w szkole greckiej. Dzięki czemu nastąpił wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli, pojawiły się  nowe pomysły do w pracy z dziećmi młodszymi oraz dla całej społeczności szkolnej przez realizację tego projektu - mobilności kadry. Umożliwi to innym szkołom podstawowym z Olsztyna zapoznanie się z rezultatami projektu oraz daje możliwość szerszego wykorzystania i wymiany doświadczeń.

Zorganizowane, bowiem będą min. 4 otwarte lekcje z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności podczas mobilności kadry. Wszystkie informacje zostaną również umieszczone na stronach obu partnerów.

 

Jesteśmy otwartą i nowoczesną szkołą!

 

Dzięki realizacji projektu szkoła realizuje następujące cele z planu strategicznego organizacji:

 • Zwiększenie wiedzy z komunikacji międzynarodowej wśród nauczycieli i dzieci,
 • Zwiększenie umiejętność funkcjonowania we współczesnym świecie, w tym poszerzenie granic i otwarcie na Unię Europejską
 • Umiejętność wyszukiwania i korzystania z informacji europejskiej
 • Umiejętność posługiwania się nowymi technologiami na skalę europejską
 • Przygotowanie do dalszej ścieżki edukacyjnej, w tym również do kształcenia w krajach UE,
 • Pobudzanie do poznawania świata i naturalnych metod uczenia się.

Kadra wie, że jest to możliwe tylko wtedy gdy nauczyciel jest przygotowany do tych zmian i może pobudzać ciekawość dzieci. Celem w przyszłości jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, międzynarodowym, więc nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni stwarzać takie warunki, żeby uczniowie nabywali umiejętności aby te nowoczesne technologie były wykorzystywane w edukacji.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju międzynarodowych umiejętności, które pomogą kształtować postawy obywatelskie, poszanowania tradycji własnych i innych oaz własnej kultury i kultur innych krajów. Ponadto zadaniem szkoły jest też uczenie tolerancji, ciekawości poznawczej, kreatywności, międzykulturowości podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej z rówieśnikami z Europy i świata co także było możliwe poprzez działania podjęte w ramach projektu.