• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
PDF Drukuj Email

Nasza szkoa mieci si w budynku usytuowanym niedaleko lasw i jeziora. szkola raczynskiJest placwk bezpieczn i przyjazn dzieciom. W szkole pracuje dowiadczona kadra pedagogiczna.

Jestemylogo "Cyfrow Szko". Do uytku uczniw jest 60 laptopw, projektory multimedialne i tablice interaktywne. Szkoa posiada pracowni komputerow wyposaon w szybkie cze internetowe, nowoczesn pracowni jzyka angielskiego - laboratorium jzykowe, a w szkolnej bibliotece znajduje si centrum multimedialne. Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalaj sposb bardziej interesujcy prowadzi zajcia z uczniami, a take realizowa projekty edukacyjne rozwijajce kompetencje spoeczne i twrcze uczniw. W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

Dzieci uczszczajce do szkoy objte s badaniami suchu wykonywanymi przy pomocy Stymulatora Polimedalnej Percepcji Sensorycznej oraz Platformy Bada Zmysw.

Szkoa oferuje bogat ofert zaj pozalekcyjnych, zarwno bezpatnych, jak i odpatnych, m.in.: koo plastyczne, kabaret, teatr to "Cooltura", koo jezyka angielskiego, chr, zesp instrumentalny, koo jzyka niemieckiego, rkodzieo, koo informatyczne, rakietlon, zajcia z eglarstwa dla klas II i III, koo jzyka polskiego, koo fizyczne, koo twrczoci literackiej, Szkolne Koo Caritas, zajcia z mini tenisa i inne.

Realizujemy projekty unijne, gwnie dotyczce zaj pozalekcyjnych dla uczniw.

Raz w miesicu uczniowie klas IV - VI udaj si na koncerty do Filharmonii, a dla uczniw z klas I - III  koncerty organizowane s w szkole przez agencj artystyczn. Dzieci maj moliwo uczszczania na zajcia wyrwnawcze, mog korzysta z pomocy pedagoga, psychologa i logopedy.

Nasi uczniowie bior co roku udzia w wielu  konkursach, olimpiadach i akcjach szkolnych, midzyszkolnych, oglnopolskich oraz midzynarodowych, np.: konkurs matematyczny Kangur, konkursy przedmiotowe (w tym organizowane przez Kuratorium Owiaty), zawody sportowe (zobacz: Osignicia).

Szkoa posiada bardzo dobr baz sportow: du sal gimnastyczn oraz salk gimnastyczn do gimnastyki korekcyjnej. Specjalnie z myl o najmodszych uczniach z klas I - III zostaa utworzona  sala zabaw, wyposaona w sprzt do zabaw i zaj ruchowych, m.in. w: tuby, klocki piankowe, tunele, cianki wspinaczkowe, materace, maty, pagrki, drabinki, szczuda, piki, drki. Posiadamy nowoczesny kompleks boisk sportowych, w skad ktrego wchodz: penowymiarowe boisko do piki nonej, boisko do koszykwki, kort do tenisa ziemnego, stoy do tenisa stoowego. Zim, przy sprzyjajcej pogodzie, robione jest dla uczniw lodowisko. Na boisku szkolnym znajduje si nowy plac zabaw. Dzieci z klas II raz w tygodniu korzystaj z basenu w Orodku Rehabilitacji przy ul. Siewnej.

Zobacz film o naszej bazie sportowej (autotem filmu jest Pan Piotr Tyszkiewicz). 

Prnie rozwija si w naszej szkole sport, o czym wiadcz zdobywane przez naszych uczniw wysokie miejsca w zawodach sportowych. Posiadamy klasy sportowe o profilu eglarskim (nabr do klas eglarskich - od klasy IV). Chtnym dzieciom szkoa zapewnia uczestnictwo w specjalnym programie szkoleniowym z zakresu piki nonej "Mamy talenty".

Dzieci mog korzysta z dwudaniowych obiadw, wydawanych w szkolnej stowce. Dzieci objte s "Programem dla szk", w ramach ktrego otrzymuj kilka razy w tygodniu mleko oraz warzywa i owoce. Realizujemy kampani promocyjno - informacyjn "Mam kota na punkcie mleka". W szkole znajduje si sklepik.

W szkole dziaa wietlica szkolna. Oprcz opieki nad dziemi oferuje zajcia ruchowe i plastyczne, a take pomoc w odrabianu prac domowych. Sprawnie dziaa w szkole samorzd szkolny, m.in. organizujc wiele imprez kulturalnych, a take rozrywkowych, takich jak: Andrzejki, Walentynki, Dzie Chopca, szkolne dyskoteki. W szkole znajduje si gabinet pielgniarki.

Uzyskane nagrody i certyfikaty:

Certyfikat za udzia w programie "niadanie Daje Moc" (2016/2017)

Certyfikat potwierdzajcy aktywne uczestnictwo szkoy w programie Mistrzowie Kodowania (2016/2017)

Certyfikat potwierdzajcy udzia w programie "Akademia Bezpiecznego Puchatka" (2016/2017)

Certyfikat szkoy realizujcej oglnopolski projekt "May Mistrz" (2016)

Certyfikat "Tu si czyta - miejsce przyjazne czytaniu" (2015)

Certyfikat "Szkoa w ruchu" (2014)

"Lider Bezpieczestwa" (2012)

Certyfiakt udziau w programie "5 porcji warzyw, owocw lub soku" (2012)

Certyfikat "Zielona Flaga" (2011)

Certyfikat "Lokalnego Centrum Aktywnoci Ekologicznej" (2010)

Certyfikat "Szkoa Przyjazna rodowisku" (2005)

Certyfikat "Szkoy Przyjaznej Dzieciom" (2005)

"Przyjaciel Ziemi" (2002 - 2011)

 W okresie ferii zimowych oraz wakacji w szkole organizowane s zajcia rekreacyjno - sportowe, w ramach ktrych dzieci, pod opiek nauczyciela, mog skorzysta z szerokiej bazy szkoy, z organizowanych przez nauczycieli wyj na strzelnic, do kina, do muzew, spacerw i wycieczek.

Do tradycji szkoy naley Festyn Szkolny "Bezpieczni - Ja, Ty, My", organizowany rokrocznie w maju lub czerwcu. Bior w nim udzia nie tylko nasi uczniowie i ich rodzice, lecz take wszyscy mieszkacy Dajtek. Od kilki lat organizowane jest take w grudniu, przed witami Boego Narodzenia, spotkanie "Betlejem jest  wrd nas".


 

 

Menu witryny