Egzamin ósmoklasity

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • W terminie głównym:
  1.  Język polski – 21 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9.00.
  2. Matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00.
  3. Język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (piątek) – godz. 9.00.
  • W terminie dodatkowym:
  1. Język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9.00.
  2. Matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00.
  3. Język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9.00.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń zdającym: 26 czerwca 2020 r.